Het is voor werkgevers  een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van personeel te waarborgen.

Ons plan van aanpak is goedgekeurd en dat is ook de reden dat wij nu in het bezit zijn van een RI&E Certificaat.

Elk bedrijf met personeel moet door een Arbodeskundige laten inventariseren of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers en derden. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Ook moeten de arbeidsongevallen uit het verleden in de evaluatie zijn opgenomen. Daarnaast moet de werkgever een Plan van Aanpak maken, waarin beschreven staat welke maatregelen er genomen gaan worden, om de geconstateerde risico’s aan te verkleinen of voorkomen.

Uiteraard is het waarborgen van de veiligheid van ons personeel essentieel, maar ook de gezondheid op de lange termijn vinden wij heel belangrijk. Wist je dat wij ook meedoen aan het a.s.r. Vitality Program?

Deel via: Facebook logo Linkedin logo