Sinds 1 januari 2015 zijn wij gecertificeerd door ICTWaarborg en maken wij ook gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg.

Deelnemers moeten zich houden aan de gedragsregels van brancheorganisatie ICTWaarborg. Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets mis gaan. Als er een geschil ontstaat waar we samen niet uitkomen, kan ICTWaarborg vaak bemiddelen. Veel geschillen met klanten en partners van ICTWaarborg zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost.

Bekijk ons ICTWaarborg inschrijving.