Het team dat zich bezig houdt met applicatieontwikkeling bestaat uit front-end en back-end developers, gespecialiseerde Microsoft Sharepoint developers, User Experience designers en visual designers en projectmanagers. Dit team deed ruime ervaring op binnen de mooiste projecten.

Illustration applicatie ontwikkeling

Hoe we dat aanpakken?

Sprintend naar ons einddoel

Doorgaans werken wij met de Agile / Scrum methodiek. Projecten worden opgeknipt in ‘sprints’. Zo’n sprint duurt bij ons nooit langer dan 2 weken. Na een sprint is het moment daar om met jou te evalueren hoe alles er voor staat. Aanpassingen binnen volgende sprints kunnen nu nog gemaakt worden.

DevOps

Ons ontwikkelteam werkt met het OTAP-principe (Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie). Na de eerste ontwikkelfase testen wij het product grondig. Daarna, in de ‘Acceptatiefase’, kan de klant het product testen en erop schieten, zodat feedback nog vóór oplevering kan worden meegenomen. Geen verrassingen voor ons, maar ook niet voor onze klanten.

Testen

Voor de oplevering van iedere sprint testen wij ons werk grondig. We controleren onze code en testen of alles functioneel werkt in verschillende browsers, besturingssystemen en apparaten. Check, check, dubbelcheck, want onze software wordt ook nog eens automatisch getest. Onze klanten testen vervolgens alles op hún beurt.

Roadmapping

Soms zijn projecten zo omvangrijk dat er de behoefte is, om het product na oplevering uit te breiden. Samen met jou stellen we een roadmap op, die we baseren op gedrag van gebruikers en op de behoeften van stakeholders. Met een gedegen strategie zetten we de richtlijnen uit voor het vervolg van het proces.

Beheer

Eindelijk is het zo ver: het product kan ‘de wereld in’. Wij hosten het zonodig voor je. We bouwen toekomstbestendig aan stabiele software. Toch moet elk digitaal product up-to-date gehouden worden. Wij bieden die nazorg, zodat jouw gebruikers ongestoord gebruik kunnen maken van je applicatie.

Illustratie ontwikkelproces in opeenvolgende sprints met iteratieve werkwijze
Sfeerbeeld scherm met code
Sfeerbeeld Red Data team tijdens de stand-up

‘Geen verrassingen voor ons, maar ook niet voor onze klanten’.

Sfeerbeeld van het ontwikkelteam
Red Data developers aan het werk