Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Red Data Group Holding B.V.
World Trade Center Almere
PJ Oudweg 4
1314 CH, Almere Stad

KVK: 58058575
BTW: NL 8525.548.57.B01
Versie: 15 september 2019

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We vertellen je graag hoe we dit precies doen en welke gegevens we van je verzamelen en voor welke doeleinden.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Echter bewaren en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor gegeven hebt, of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. De tracking services die wij gebruiken zijn Google Analytics, Matomo en Hotjar.

 

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Red Data in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Red Data gebruikt die gegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je, indien door jou gewenst;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • btw-nummer;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door onze websitebezoekers verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat zij hier voorafgaande toestemming voor hebben verstrekt. Dit is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

Red Data maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Red Data, of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

 

 Functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om onze websitebezoekers tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast, of als je navigeert op de website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende Functionele cookies:

 • Session Cookie
 • cookie ID.

 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics. Het gebruik van de gegevens voor en door Google Analytics is door ons privacy-vriendelijk ingesteld. Hiervoor is tevens een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

 

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je onze cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd (bekijk de hulppagina van je browser voor meer informatie).

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wettelijke rechten

Als je vragen hebt, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Dit kunt je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier. Bellen kan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. We kunnen dan het volgende voor je doen:

 • je uitleggen over welke persoonsgegevens we beschikken en wat we daarmee doen;
 • je inzage geven in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • corrigeren van fouten;
 • verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • aanpassen of intrekken van toestemmingen die je eerder gaf betreft privacy;
 • aanpassingen maken bij bezwaar van jou tegen overdraagbaarheid van gegevens.

 

Let op dat je op het contactformulier altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor, om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website en in onze nieuwsbrief worden gepubliceerd.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.