Bij aanvang van omvangrijke projecten organiseren we een workshop, waarin we  jouw organisatie goed leren kennen en om ambities inzichtelijk te maken en om feeling met de doelgroepen te krijgen. Tot de kern komen we door goed te luisteren en kritische vragen te stellen. Samen ontwikkelen we een gedeelde visie met (meetbare) korte- én langetermijn doelen.

De toegevoegde waarde van een workshop?

Geen doelstelling is onhaalbaar

Om een gedeelde visie te ontwikkelen, moeten we lange- en kortetermijndoelstellingen in kaart brengen. Daarnaast maken we ze ook meetbaar, want pas dan kunnen we later testen of we succes geboekt hebben, of dat er nog bijgeschaafd moet worden.

Doelgroepen centraal

De doelgroepen waarvoor we een product maken staan bij ons altijd centraal. Daarom kruipen we tijdens een workshop al zo veel mogelijk in de huid van de gebruiker. We bedenken en ontwerpen met de gebruiker centraal. Zodra we interviews met gebruikers gedaan hebben, kunnen we de persona’s (gebruikersprofielen) verder aanscherpen.

Tone-of-voice

Het is belangrijk om vooraf al de vinger te kunnen leggen op de juiste tone-of-voice. Hoe wil jij je doelgroep aanspreken en wat is het taalniveau? Die tone-of-voice zou namelijk moeten weerklinken in al je producten en is belangrijk voor de SEO (vindbaarheid in Google). In onze ontwerpen gebruiken we liefst al zo veel mogelijk echte content. De indeling van een website en de pagina’s wordt namelijk voornamelijk bepaald door de content.

Prioriteiten helder

Tijdens de workshop geven we invulling aan de structuur en indeling van de pagina’s. Alle functionaliteiten die we bedenken worden gezamenlijk geprioriteerd, zodat duidelijk is wat als eerste opgepakt gaat worden.

Co-creatie

Wanneer er onduidelijkheid is over complexere interactie-onderdelen, kan besloten worden om samen met klant, stakeholders en vertegenwoordigers uit de doelgroep korte schetssessies te doen.