Met de ondertekening van het contract is het nu een waardevol feit! Red Data is nu Business Supporter van het Wereld Natuur Fonds. Met behulp van onze steun geeft WNF bos terug aan de aarde.

Van levensbelang

Een bos is meer dan een optelsom van bomen. Een bos is een uitgebalanceerd ecosysteem van bomen, planten en dieren. Ook voor ons als mens is bos van levensbelang. Het geeft ons voedsel, zorgt voor onze waterhuishouding en is een belangrijke partner in de strijd tegen klimaatverandering. Bossen zijn ontzettend belangrijk, maar toch verliezen we ze in een alarmerend tempo. Samen met WNF geven wij bos terug aan de aarde. Op deze manier leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat en de biodiversiteit.

 

Onze rol als business supporter

Red Data gaat 1100 bomen laten aanplanten in het Atlantisch Regenwoud bij de oostkust van Brazilië en gaat proberen om daar samen met onze medewerkers en onze klanten/relaties 2200 bomen van te maken! Voor € 3,50 wordt er al een extra boom aangeplant en met verschillende acties bieden we iedereen de gelegenheid om één of meerdere bomen extra te laten aanplanten.

In het vizier

Uiteraard willen we ook zien dat ons geld goed wordt besteed en daarom worden er met drones foto’s gemaakt van de, nu nog kale plek grond, waar onze 1100 bomen binnenkort worden aangeplant. We houden je op de hoogte!

Wat doet WNF in dit gebied?

Tropische bomen

Bosherstel

Er is een groeiend besef bij deelstaten en landeigenaren dat het bos niet alleen behouden, maar ook hersteld moet worden. Vaak weten ze niet hoe, hebben ze het geld niet of zijn ze onzeker over de financiën op de lange termijn. Het Wereld Natuur Fonds helpt hierbij. Zij ontwikkelen economische modellen, voeren gesprekken met landeigenaren en bieden technische en financiële hulp. Samen met lokale partners voeren ze het bosherstel uit. Het WNF gaat voor natuurlijk herstel waar het kan, en anders met aanplant van verschillende soorten inheemse bomen. Hersteld bos wordt aangemeld bij de overheid, waarna het wettelijk beschermd is.

Huis in bergen

Landaankoop

Om verdere ontbossing van leefgebied te voorkomen, verbindt het WNF in Argentinië overgebleven gebieden met elkaar door strategische landaankoop. Via deze ‘corridors’ kunnen wilde dieren andere delen van de jungle bereiken. Tegelijkertijd worden hotspots en bedreigde gebieden beschermd en voorkomt het WND dat boeren het land opkopen en als landbouwgebied gebruiken. Na aankoop volgt een wettelijke wijziging van het gebied als natuurreservaat en draagt het WNF het land over aan de lokale parkautoriteiten. Vervolgens voorzien zij het stuk land van de benodigde infrastructuur voor de bewaking en het beheer, zoals huisjes voor parkwachters, hekken en borden.

Tropische vogel op prikkeldraad

Soortenbescherming

Het WNF werkt nauw samen met de lokale bevolking om ze bewust te maken van het belang van een gezonde natuur en om hun ideeën daarover te horen. Ook willen zij voorkomen dat bijvoorbeeld jaguars vee aanvallen, onder andere door de jacht te verminderen en zo te zorgen voor een goede prooipopulatie (herten, zwijnen, tapirs) in het bos.

Om te bepalen hoe het gaat met de jaguar, met zijn prooidieren en met bedreigde vogelsoorten, doet het WNF onderzoek. Zo kunnen zij prioriteitslocaties voor bescherming en herstel aanwijzen. Om de illegale jacht en houtkap tegen te gaan, stimuleert het WNF patrouilles bij de overheid en bewustwording bij de lokale bevolking.

Rode tropische vogel
Regenwoud dat in dal ligt
Deel via: Facebook logo Linkedin logo