Functiebeschrijving

 

Er is bijzondere aandacht bij de klant voor het organisatie breed verder door ontwikkelen en optimaliseren van de bestaande digitale capaciteit en de verbetering en automatisering van de bestaande data infrastructuur en het datamanagement. Hiervoor is een nieuw beleidsplan opgesteld: Datalogica. In het kader van de praktische implementatie en het projectmanagement wat hier mee samenhangt zoekt de klant een Projectleider Data in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 voor gemiddeld minimaal 30 uren per week.

In het datalogica beleidsplan is onder andere de ambitie en noodzaak opgenomen om de digitale capaciteit door te ontwikkelen en de belangrijkste wettelijke taken en verantwoordelijkheden met behulp van data en technologie nog beter te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen onder meer zaken als duidelijkere beleidskaders schetsen, de processen rondom het datamanagement en infrastructuur te verbeteren en het onderzoeken en implementeren van nieuwe technologieën. Het is van belang de bestaande activiteiten te verbeteren zodat er organisatie breed efficiënter, toekomstbestendig en ‘data driven’ kan worden gewerkt.

Dit leidt er onder meer toe dat de Data analisten, de onderzoekers en data scientists (BI-ers) beter worden ondersteund en gefaciliteerd. De projectleider gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het concretiseren van de acties. Daarnaast zorgt de projectleider voor een projectmatige uitvoering van deze acties. Om dit te realiseren is in ieder geval het volgende noodzakelijk:

 • Het opleveren van concrete verbeteringsvoorstellen en een projectplan, passend bij het databeleidsplan op korte en langere termijn;
 • Identificatie van de ‘quick wins’ en prioriteiten die op korte termijn winst opleveren op het gebied van efficiënter werken en samenwerking met de interne klanten;
 • Projectmatige uitvoering van het opgestelde projectplan;
 • De ‘quick wins’ en prioriteiten implementeren zodat de bestaande data infrastructuur en het datamanagement worden verbeterd;
 • Advisering of en hoe implementatie van complexe analysetechnieken, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, machine Learning kunnen bijdrage aan de beoogde doelstellingen;
 • Verbeteren van de huidige infrastructuur en methoden voor dataopslag en ontsluiting (bv de inrichting van een datawarehouse). De werkzaamheden zullen in nauwe samenwerking met de Teammanager Datamanagement worden uitgevoerd.

Eisen

 

 • Afgeronde WO opleiding op het gebied van informatietechnologie, computer science en/of informatica;
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring op het gebied van Projectmanagement en certificering in een bekende projectmanagement methodiek (bv. Prince2);
 • Minimaal 5 projecten geleid op het gebied van advisering en implementatie rondom data- en informatie beleid en architectuur en data gedreven werken;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met softwaretoepassingen op het gebied van Datawarehousing, Data management, data infrastructuur, Business Intelligence en complexe analysetechnieken bv: SQL, python, SAS, R, NoSQL MongoDB, Artificial Intelligence, machine Learning;
 • Minimaal 8 jaren ervaring met projectmatig werken;
 • Prince2 gecertificeerd.
Startdatum: 1 september 2020
Duur: 3 maanden met een optie op verlenging
Aantal uren per week: 32
Locatie: Diemen
Uurtarief: € 95,00