Functiebeschrijving

Bij de klant is sinds 2 jaar een Data Science team actief. Dit team voert complexe, data-gerelateerde opdrachten uit in opdracht van interne en externe klanten. Daarnaast is dit team verantwoordelijk voor de data innovatie en daar waar wenselijk dit toepasbaar maken. Wij willen dit team gaan uitbreiden met enthousiaste medewerkers die vol energie zitten en ondernemend zijn. Wij zoeken iemand die ruime ervaring heeft met AI, Neural Networks, Machine Learning & Deeplearning.

Verantwoordelijkheden

 • Data te vertalen in inzichten die als input dienen bij de beslissingen van de klanten;
 • Mee te bouwen aan tools waardoor onze klanten beter gebruik kunnen maken van onze data;
 • (mede) Verantwoordelijk te zijn voor het opleveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen binnen afgestemde doorlooptijden;
 • Je te specialiseren in het analyseren van data, het integreren van data uit verschillende bronnen of het opzetten van complexe rapportage structuren van bron tot bruikbare inzichten;
 • Jezelf te ontwikkelen tot heuse data-goochelaar m.b.v. machine learning en andere emerging technologies;
 • In dit relatief nieuwe directie overstijgend team deel te nemen aan projecten / opdrachten;
 • De inzichten vanuit de data te visualiseren voor verschillende doelgroepen;
 • Actief volgen van technologische ontwikkelingen (data gerelateerd), hiermee experimenteren en zo nodig toepasbaar maken;
 • Deelnemen aan Scrum sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing.

Eisen

 • Een afgeronde academische opleiding in Computer Science, (Toegepaste) Wiskunde.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met AI, Neural Networks, Machine Learning & Deeplearning
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Data Science tool R;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Visualisatie tools PowerBI en Tableau
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met andere tools en technieken zoals:
  • Rasa X
  • Python Libraries: numpy, pandas, scikit-learn, nltk
  • Text Mining, NLP
  • GraphQL, Apollo Framework
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Cloud (Microsoft Azure);
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond;
 • Kennis van- en minimaal 1 jaar ervaring met Agile/Scrum ;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare affiniteit of ervaring met programmeren;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare affiniteit met IT (algoritmes, analyses, database onderhoud);
 • Je hebt aantoonbaar gewerkt met bijvoorbeeld databestanden, statistisch onderzoek, simulatie onderzoek en/of databases.
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • Resultaatgericht;
  • Helicopterview;
  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
  • Klantgericht;
  • Proactief en initiatiefrijk;
  • Teamspeler;
  • Analytisch vermogen
  • Creatief

Wensen

 • Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaringen uw expertise in Data Science tool R, PowerBI en GraphQL.
 • Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaring een succesvol afgeronde opdracht waarbij gebruik gemaakt is van dezelfde systemen (o.a. Microsoft Azure) en (overige) technieken als genoemd in de eisen.
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
Startdatum: 1 september 2020
Duur: 12 maanden met een optie op verlenging
Aantal uren per week: 40
Locatie: Apeldoorn
Uurtarief: € 60