Over onze expert

Ik ben een ITIL V3 gecertificeerde Service Manager (ITIL v3 Expert) met uitgebreide ervaring in de ITIL processen. Daarnaast heb ik ervaring op gedaan bij de herinrichting van ICT-afdelingen en ben ik bekend met Demand-Supply organisaties. Sinds 2019 ben ik ook LEAN Green Belt gecertificeerd.

Als Service Delivery Manager heb ik bij een IT organisatie met klanten in de financiële sector veel ervaring opgedaan in het verbeteren van processen. Ik zorgde daarbij voor een goede sfeer bij de klant en de interne organisatie.

Mijn belangrijkste doelstelling: business en IT op elkaar afstemmen. Ik ben ambitieus, zorg ervoor dat mijn klanten de juiste diensten afnemen en zie erop toe dat deze conform afspraak geleverd worden. Het bewust maken van deze afspraken (op alle niveaus van de klant- en  interne organisatie) is de basis voor een goede relatie. Ik stuur sterk op het teamresultaat en ben gemakkelijk benaderbaar.

Tot mijn klantenportfolio behoren diverse multinationals, maar ook kleinere ondernemingen. Ik heb ervaring in de volgende sectoren: overheid, financiële en commerciële dienstverlening, bouw, scheep- en luchtvaart en zorg.

Als servicemanager verbind ik (hoger) management, sales, operations en IT met elkaar en stel gezamenlijke doelstellingen vast. Bij grote verstoringen of escalaties treed ik op als crisismanager. Ik rapporteer aan klanten, directie en “Demand-organisaties”. Ik heb diepgaande kennis van IT-processen. Ik begrijp welke rol IT voor de business vervult. Door mijn technische achtergrond ben ik goed in staat beide werelden met elkaar te verbinden.

Kennissamenvatting:

ITIL Service Manager //  ITIL Expert in Service Management  //  ITIL Manager IT Service Management  //  ITIL Procesmanager  //  TOPdesk  //  ServiceNow  //  Service Manager  //  Procesmanager  //  Escalatiemanager  //  Crisismanager  //  Teamlead  //  LEAN Green Belt  //

Certificeringen:

LEAN Green Belt
ITIL Expert in Service Management
ITIL Service Manager
ITIL manager it service management
ITIL practitioner certificate in it service management release and control
ITIL practitioner certificate in it service management support and restore
ITIL Foundations
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Woonplaats
Rijswijk
Beschikbaar per
1 februari 2021
Beschikbaarheid
40 uur per week